Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas Tomáši Ryglovi, se sídlem Jalubí 581, 687 05 Jalubí, identifikační číslo: 08813990 (dále jen ‚‚Odpovědná osoba‘‘, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • Jméno a příjmení,
  • emailovou adresu.
 2. Jméno, příjmení, emailovou adresu je nutné zpracovat za účelem vložení komentáře na tyto webové stránky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány do ukončení souhlasu se zpracováním údajů.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje nebo zasláním mailu na tom@zavunilevandule.cz. Tomáš bude reagovat na toto oznámení nejpozději do 30 kalendářních dnů.
 4. Zpracování osobních údajů provádí odpovědná osoba, osobní údaje však pro odpovědnou osobu mohou zpracovávat i další případní poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.